W- kullen

Kullinformation 
Födda: 2020-04-21 Efter: Porto Deabei
Antal: 6+3 Undan: Swea Kiki V Rooverehof

 

Kullstatistik
Hund Hd Ed Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Rallylyd. Utställn. Tjh. Agility Övrigt
Warzk A 0 Ua MhAKL UppflStartkl.
Watt A 1/0 Ua Mh
Whisky A 1/0 UaMh
Wilde B2/0 Ua MhKasterad.
Wille -- Ua-avlivad pga skada 2021
Wimze A 0 Ua MhAvlivad 2022
Wiki A 0  MhCJM/ bärare
Winja A0   Mh
Winnie B   0  MhExp. Norge, CJM/bärare

 Alla valparna är fria på SDCA1 & 2 genom arv.

 
Stamtavla
BH, AD, OB Beg., OB 1
Porto deabei
Ring 3
Diwan de Kerprigent (t)
Cpg 3, Ring 3
Rubens du Clos du Richaumoine (t)

Agathe de Ker Menhir  (t)
IPO3
Tarkatan Juki (t)
IPO 3, FH 1, FH 2
Ruutipussi Berserkki (t)

Tarkatan Ginger (t)
Korad SPH1 SPH2
Swea Kiki V Rooverehof
BH; Mondio 2, Sercurity dog, EDD,
SE VCH
Krokasmedens Wolverine (t) 

Krokasmedens Gangster (m)
Krokasmedens K-Myrra (m)
A2
Kiki van het Davidshof (t) 
Mondio 2
Amigho van het Davidhof (t)

Dunja I van het Davidshof

 

 
MH
 
1
2
3
4
5
1a. Kontakt Hälsning
Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.
Undviker kontakt genom att dra sig undan.
Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. 
Tar kontakt själv el. besvarar kontaktförsök 
Warzk, Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Winja, Wiki, Winnie
Överdrivet kontakttagande,ex hoppar,gnäller, skäller
1b. KONTAKT Samarbete
Följer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvillig. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.

Följer med hela sträckan, neutral.
Warzk, Watt, 
Whisky,
Wimze, Wilde, Winja
Följer med villigt. Engagerar sig. 
Wiki, Winnie
Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. 
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. 
Winja
Accepterar. Är neutral. 
Warzk, Watt, 
Whisky, Wimze, Wilde, Wiki
Accepterar. Svarar med kontakt beteende.
Winnie
Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK 1 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse.
Leker - startar långsamt men blir aktiv. 
Winja
Leker aktivt, startar snabbt.
Watt,Wilde, Wiki, Winnie
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 
Whisky, Warzk, Wimze
2b. LEK 1 Gripande
Griper ej
Griper ej, nosar på föremålet.
Griper försiktigt eller nyper i föremålet. 
Winja
Griper direkt med hela munnen. 
Warzk,Watt, Whisky, Wimze, Wilde; Wiki, Winnie
Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1 Dragkamp
Biter ej. 
Winja
Biter försiktigt, släpper, håller,drar ej emot.

Biter - drar emot, släpper, tar om. 
Warzk,Whisky, Wilde, Wiki
Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.
Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.
Watt, Wimze, Winnie

3a. JAKT Förföljande
Startar ej. 
Startar men avbryter.
Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer. 
Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.
Warzk, Watt, Whisky, Wimze, Wilde,
Winja, Wiki, WInnie
Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram. 
Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tids fördröjning. 
Griper direkt, släpper.
Winja, Winnie
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.
Warzk, 
Watt, Whisky, Wimze, Wilde, Wiki
4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Wiki
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar.
Warzk, 
Watt, Whisky, 
Wimze, Wilde
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.
Winja
Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. Winnie
5.a AVST.LEK Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad.
Kontroll. Avbrott kan förekomma.
Intresserad, följer fig. utan avbrott
Warzk, Wilde, Wimze,
Winja, Wiki, Winnie
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.
Watt, 
Whisky, 
Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5.b AVST.LEK Hot/agg
Inga skall eller morrningar.
Warzk, 
Watt, Whisky,
 Wilde, Winja, Wiki, Winnie
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del. 
Wimze
Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.
Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5.c AVST.LEK Nyfikenhet
Går ej fram till fig. Ointresserad.. 
Winja, Winnie

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål. 
Wimze
Går fram när fig. ger sig tillkänna. 
Wilde
Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.
Går fram direkt till fig. utan hjälp.
Warzk,
 Watt, Whisky, Wiki, 
5.d AVST.LEK Leklust
Visar inget intresse. 
Winja, Winnie

Leker ej men visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. 
Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. 
Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
Warzk,
 Watt, Whisky, Wimze, Wilde, Wiki, 
5.e AVST.LEK Samarbete
Visar inget intresse. 
Winja, Winnie

Blir aktiv men avbryter. 
Är aktiv med fig. när denne är aktiv. 
Warzk, Wilde, Wiki, 
Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.
Wimze
Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. 
Watt, Whisky
6a. ÖVERRASKN. Rädsla
Stannar, kort stopp. 
Hukar sig och stannar.
Wilde, Wiki, Winnie
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken.  
Warzk, Watt, Whisky, Wimze,
Winja
Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Warzk, 
Whisky, Wilde, Winja
Visar enstaka hotbeteenden. 
WattWimze, Wiki
Visar flera hotbeteenden under längre tid. Winnie
Visar flera någon attack.
Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. Nyfikenhet
Går fram när fö lägger ner overallen. Wiki
Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. 
Whisky,Wimze
Winja, Winnie
Går fram till overallen när fö står bredvid. 
Warzk, Watt,

Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.
Wilde
Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanmanöver.
Warzk,
 Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Winja, Winnie
Liten båge, el litentempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Wiki
Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. 
Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.
Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Watt, 
Whisky, Winja
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. 
Warzk, Wilde, Wiki

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. 
Wimze, Winnie
Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand
Biter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar, kort stopp
Hukar sig och stannar. 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 
Whisky, Wilde, Winja, Wiki, Winnie
Flyr högst 5 meter. 
Warzk, Wimze
Flyr mer än 5 meter.
Watt, 

7b. LJUDKÄNSL. Nyfikenhet
Går inte fram. 
Watt, 
Går fram när förare sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Går fram till skramlet när , fö st år bredvid. 
Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. 
Winnie 
Går fram till skramlet utan hjälp.
Warzk, 
Whisky, Wimze,
Wilde, Winja, Wiki
7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanman- över.
Warzk,
 Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Winja, Wiki, Winnie
Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna. 
Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.
Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.
Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan. 
Whisky, Wimze, Winnie
Stannar upp/ luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. 
Warzk, Watt, Wilde

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. 
Winja, Wiki
Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.
Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/agg
Visar inga hotbeteenden.
Warzk, 
Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Winja
Visar enstaka hotbeteenden.
Wiki
Visar flera hotbeteenden under längre tid.
Visar flera hotbeteenden och någon attack. Winnie
Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig. 
Warzk, Watt, Wimze
Tittar till mot spökena då och då. 
Winja
Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott. 
Whisky, 
Wilde
Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott. Wiki, Winnie

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet. 
8c. SPÖKEN Rädsla
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. 
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds- reglering.
Warzk,
 Whisky, 
Wilde, Wiki, Winnie
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 
Winja, Wimze
Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. 
Watt
Flyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. 

8d. SPÖKEN Nyfikenhet
Går fram när fö tagit av figs klädnad.  
Warzk, Wilde, Winja
Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden. 
Watt, Winnie
Går fram till spöket när fö står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.
 Wimze, Wiki
Går fram till spöket utan hjälp. 
Whisky
8e. SPÖKEN Kontakt
Avvisar eller undviker kontaktförsök. 
Wilde
Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan 
Besvarar kontakt när fig. bjuder. 
Warzk, Watt, Whisky, Wimze, Winja
Tar kontakt själv. Balanserad.
Wiki, Winnie
Intensivt kontakt- beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 Leklust
Leker ej.
Leker ej men visar intresse 
Leker - startar långsamt men blir aktiv
Leker aktivt, startar snabbt.
Warzk, 
Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Winja, Wiki, Winnie
Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 
9b. LEK 2 Gripande
Griper ej. 
Winja
Griper ej direkt, nosar först på förem.
Griper försiktigt eller nyper i föremål.
Warzk
Griper direkt med hela munnen. 
Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Wiki, Winnie

Griper direkt, hugger föremålet. 
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Warzk,
 Watt, Whisky,
Wimze, Wilde, Winja, Winnie
 
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.
Wiki
Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. 
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet.
Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skotten