T- kullen

Kullinformation 
Födda: 2014-07-14 Efter: Kogaråsen's Sitrus
Antal: 3+2 Undan: Newstory Puma

 

Kullstatistik
Hund Hd Ed Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Rally.lyd. Agility Övrigt
Tarras  A  Ua Ua  Mh  gk MT 404p      Jkl- VG      Hoppkl I

 Vitiligo ,
kastrerad
Trond  A 1 Ua  Mh  gk Exteriör  Lkl sph
gk BP
 Lyd.kl II      Gk NYb.kl. Hoppkl II
Agilitykl II
3 pinnar
1 pinne
Exp. Danmark
Twist  A  Ua Ua  Mh  Korad 469p      Jkl- Exc,CK, 2bhkl   RLD N,
RLD F
Hoppkl II
Agilitykl I
 Op, OCD
1 pinne Hoppkl.II
AGD 1
Tigra  A  Ua    Mh  Korad 550p      Jkl- Exc, CK, BIM    RLD N Hoppkl I
Agilitykl I
Öga:UA 2018
3 pinne hoppkl. I

Tundra  B  Ua    Mh  Korad 459p  Hkl sph  Lyd.kl I  Jkl- VG    Gk Nyb.kl    SPH1

 

 
Stamtavla
Korad SE UCH
Kogaråsen's Sitrus (t)
Korad SE BCH
Belgian Joy Doctor- Dolittle

Korad SE UCH
Occra Brambax  (t)
Korad LP SE LCH
Belgian Joy Annigetyourgun (t)
Korad LPI
Kogaråsen's Ockra

Korad SE BCH
Newstory Dart (t)
Korad
Kogaråsen's Lexa (t)
Korad
Newstory Puma (t)
DK AG & SPCH IPOIII
Unix Du Trieu De Leers (t)

Nimba Des Loups Makenzie (t)
 Saki DU Trieu De Leers (t)
Korad
Newstory Nezzie (t)
Korad SE BCH SE UCH
Kogaråsen's Kastor (t)
Korad
Newstory Kiwi  (t)

 

MH
  Tarass Trond Twist Tigra Tundra
1a. Kontakt, hälsning  3  4  4  4  4
1b. Kontakt, samarbete  2  4  3  2  3
1c. Kontakt, hantering  3  4  3  3  4
2a. Lek 1, leklust  3  4  5  4  4
2b. Lek 1, gripande  3  3  5  4  4
2c. Lek 1, dragkamp  3  5  5  3  4
3a. Jakt, förföljande  3  4  4  4  3
3b. Jakt, gripande  4  5  2  5  5
4. Aktivitet,  3  3  3  5  4
5a. Avst.lek, intresse  2  4  3  5  3
5b. Avst.lek, hot/agg.  1  1  1  5  1
5c. Avst.lek, nyfikenhet  1  5  5  2  5
5d. Avst.lek, leklust  1  5  3  1  4
5e. Avst.lek, samarbete  1  4  3  1  4
6a. Överraskn., rädsla  4  2  2  2  3
6b. Överraskn., hot/agg.  1  2  1  3  1
6c. Överraskn., nyfikenhet  5  4  2  4  5
6d. Överraskn., kvarstående rädsla  1  3  1  2  1
6e. Överraskn., kvarstående intresse  2  3  1  1  1
7a. Ljudkänsl., rädsla  3  1  1  1  3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet  5  5  5  5  5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla  2  1  1  1  1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse  1  3  2  3  1
8a. Spöken, hot/agg.  1  1  1  4  1
8b. Spöken, kontroll  4  5  4  5  3
8c. Spöken, rädsla  1  1  1  1  1
8d. Spöken, nyfikenhet  2  5  5  5  5
8e. Spöken, kontakt  3  4  4  3  4
9a. Lek 2, leklust  4  4  4  4  3
9b. Lek 2, gripande  3  3  3  4  3
10. Skott,  1  1

 

1

 1  2

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Tundra
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Twist
Leker själv - men kommer tillbaka.
Tigra
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
 Tarras
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan, men uppmaning av TL.
Som ovan
Tarras, Twist
Som ovan
Tundra
Som ovan
 Tigra
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
 Tundra
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 Tarras, Twist, Tigra
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
 
Som ovan
Tundra
Som ovan
Tarras, Twist, Tigra
Som ovan

 
Som ovan

 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Tundra
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
 Twist, Tigra
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
 
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
 Tarras
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan
Tundra
 
Som ovan
Twist, Tigra
 
Som ovan
Som ovan
 Tarras
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Tundra
Drar emot till testledaren släpper.
 
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,
Tarras, Twist, Tigra

Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
 
Som ovan
 Tundra
Som ovan
 
Som ovan
Twist
Som ovan
 Tarras, Tigra
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
 Tarras
Startar med hög fart - målinriktad.
 Twist, Tigra, Tundra
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
 Tarras, Twist
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Tundra
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
 Tigra
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
 
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
 
Jobbar i 30 sek.
 Twist
Jobbar i 60 sek.
Tarras
 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Tigra, Tundra
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Social osäkerhet i alla situationer.

Social osäkerhet i flera situationer.
Tarras
 
Socialt säker i de flesta situationer.
Tundra
 
Socialt säker i alla situationer.
 Tigra,Twist
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 

Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.

 
Besvarar när figurant bjuder.
 
Normalt nyfiken när anledning finns.
Tarras, Twist, Tigra, Tundra
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
 
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
 Tarras, Tundra
Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Twist, Tigra
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
 Tarras
Löser uppgifter i de flesta situationer.
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Twist, Tundra
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Tigra
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
 Tarras
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
 Tigra
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
 Twist, Tundra
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
Tarras, Twist
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Tigra, Tundra
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
,
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Tarras, Tundra
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Twist, Tigra
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
 Tarras
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
 
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
 Twist, Tigra, Tundra
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
 Tarras
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.

 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
 Tundra
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Twist, Tigra
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
 Twist
Visar liten aggression.
 Tarras, Tundra
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
 Tigra
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
 
Går fram med hjälp.
Tarras
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
 Tigra, Tundra
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Twist
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
 Alla
 Inponer-/       hotbeteenden
Strl i kropp,morr riktat mot TL bitintension
Stel i kropp,morr riktat mot TL
Stel kropp under hela hanteringen
Stelnar till under kort stund. Slappnar av
Inga imponer
beteenden