R- Kullen

Kullinformation 
Födda: 2010-02-04 Efter: Ruutipussi Berserkki
Antal: 3+1 Undan: Newstory Kiwi

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Rally.Lyd Agility Övrigt
Ravin A Ua Krypt  Mh  Gk MT              Död-2013,
genomförd BHP
Razzel B Ua Ua  Mh  ej Gk MT  Lkl sph  Lyd.kl I         Icke ärftlig katarakt,
Näthinneavlossning,
microftalmi
Remi A Ua Ua  Mh  KORAD  Lkl sph       RLD N,
RLD F
   
Royal  A Ua    Mh  KORAD      Ökl VG        Avel
 
 
Stamtavla
IPOIII VPGII
Ruutipussi Bersekki (t)
FI BCH IPOIII
Prowaffe's Aettu (m)
Quarl Ds Deux Pottios (m)
Sisley Des Deux Pottios (m)
Cobra v D Berlex-Hoeve (m) Uvito (m)
Assi Vom Unteren Niederrhein
Korad
Newstory Kiwi
Korad
Falkvindens Urgosh (t)

Urosh van Joefarm (m)
Korad
Logan du Domaine du Tuquet (m)
Korad Such
Newstory Chevelle (t)
Korad Tjh SUCH SBCH SLCH
Renängen Magnum-Bonum (t)
Korad Lp
Gisexp Cassandra (t)

 

MH
  Ravin Razzel Remi Royal
1a. Kontakt, hälsning 3 3 3 3
1b. Kontakt, samarbete 3 4 3 3
1c. Kontakt, hantering 3 4 4 4
2a. Lek 1, leklust 4 4 5 4
2b. Lek 1, gripande 3 3 3 4
2c. Lek 1, dragkamp 4 4 4 4
3a. Jakt, förföljande 5 2 3 4
3b. Jakt, gripande 2 1 2 5
4. Aktivitet, 2 2 4 3
5a. Avst.lek, intresse 3 3 5 4
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5 5 5 5
5d. Avst.lek, leklust 4 5 5 5
5e. Avst.lek, samarbete 2 3 3 3
6a. Överraskn., rädsla 3 3 3 2
6b. Överraskn., hot/agg. 1 3 3 3
6c. Överraskn., nyfikenhet 2 2 2 4
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 3 2 3 3
7a. Ljudkänsl., rädsla 1 3 3 1
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 4 4 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 2 1 1 1
8a. Spöken, hot/agg. 3 1 2 3
8b. Spöken, kontroll 3 4 4 4
8c. Spöken, rädsla 1 1 4 5
8d. Spöken, nyfikenhet 2 4 4 4
8e. Spöken, kontakt 1 4 2 4
9a. Lek 2, leklust 4 4 5 4
9b. Lek 2, gripande 3 3 3 4
10. Skott, 1 1 1 2

 

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Royal,Remi
Leker själv - men kommer tillbaka.
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Ravin
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan, men uppmaning av TL.
Som ovan
Royal,Remi
Som ovan
 
Som ovan
Ravin
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
Royal, Remi,Ravin
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Royal,Remi,Ravin
Som ovan

 
Som ovan

 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Remi,Ravin
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
 
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
Royal
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Remi,Ravin
Som ovan
Som ovan
Royal
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Royal,Ravin
Drar emot till testledaren släpper.
 
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,
Remi
Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
 
Som ovan
Royal,
Som ovan
Ravin
Som ovan

Som ovan
Remi
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
 
Startar med hög fart - målinriktad.
Royal, Ravin,Remi
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Royal, Remi
Griper direkt, släpper.
Ravin
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
 
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
 
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
 
Jobbar i 30 sek.
Ravin
Jobbar i 60 sek.

 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Royal,Remi
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Social osäkerhet i alla situationer.
Social osäkerhet i flera situationer.
 
Socialt säker i de flesta situationer. Remi

 
Socialt säker i alla situationer.
Royal,Ravin
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
 
Besvarar när figurant bjuder.
Royal,Remi, Ravin
Normalt nyfiken när anledning finns.
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
Ravin
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Royal,Remi
Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
 
Löser uppgifter i de flesta situationer.
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
,Royal,Remi, Ravin
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
 
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
 
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Remi,Ravin
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Royal
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
,Royal
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
,Remi, Ravin
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
,Ravin
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
,Royal, Remi
Avreagerar snabbt i alla situationer.
 
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Remi
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Ravin
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Royal
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
 
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Remi
 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
Royal,Ravin
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Royal
Visar liten aggression.
Remi
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Ravin
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
 
Går fram med hjälp.
,Royal, Remi
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Ravin
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Remi,Ravin, Royal
Inponer-/ hotbeteenden
Strl i kropp,morr riktat mot TL bitintension
Stel i kropp,morr riktat mot TL
Stel kropp under hela hanteringen
Stelnar till under kort stund. Slappnar av
Inga imponer beteenden
Remi,Ravin, Royal