P- Kullen

Kullinformation 
Födda: 2009-05-03 Efter: Unix Du Trieu De Leers
Antal: 4+4 Undan: Newstory Nezzie

 

Kullstatistik
Hund Hd Ed Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Rally lyd. Agility Övrigt
Plex A Ua Ua Mh   Korad   KL I   Ökl G        
Porsche C Ua Ua Mh                 Död -2011
Prinz A Ua Ua Mh  Korad  Hkl sph  KL III          Kastrerad
Prio A Ua Ua Mh   Korad Ekl sph, gk Hkl sök
gk IPO NS Sph
   Bkl VG        Kastrerad
 SÖKH II, SPH III
Pinja  A Ua   Mh   gk MT  Hkl sph Kl III          
Prazzla A Ua   Mh   Korad             Exp. Norge
Prima A Ua   Mh   Korad  Lkl sph  Elit      Nyb. kl    Gk doftprov eucalyptus
Puma A Ua   Mh   Korad  Hkl sph  Kl II  Bkl G    RLD A Ag.I,
Hopp III
 Avel, öga Ua 2018

 

MH
  Plex Porsche Prinz Prio Pinja Prazzla Prima Puma
1a. Kontakt, hälsning 4 4  5 4 4 4 4 4
1b. Kontakt, samarbete 3 3  5 4 4 3 4 3
1c. Kontakt, hantering 3 3  4 4 4 5 4 3
2a. Lek 1, leklust 5 4  5 4 5 5 5 4
2b. Lek 1, gripande 4 5  5 4 3 3 3 4
2c. Lek 1, dragkamp 5 5  5 5 4 5 5 4
3a. Jakt, förföljande 4 4  5 4 1 3 5 4
3b. Jakt, gripande 3 4  5 5 1 3 2 5
4. Aktivitet, 3 3  4 3 3 4 3 3
5a. Avst.lek, intresse 3 3  3 2 4 4 4 4
5b. Avst.lek, hot/agg. 5 1  1 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 1 3  5 4 3 4 5 5
5d. Avst.lek, leklust 1 3  4 5 4 5 5 5
5e. Avst.lek, samarbete 1 3  4 3 4 3 5 5
6a. Överraskn., rädsla 3 4  1 2 2 3 1 2
6b. Överraskn., hot/agg. 1 3  1 1 1 3 1 2
6c. Överraskn., nyfikenhet 4 3  5 4 4 3 5 3
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1  1 1 1 1 1 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 3  2 1 1 2 3 2
7a. Ljudkänsl., rädsla 3 3  1 1 3 3 3 3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5  5 3 4 4 1 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1  1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 3  2 1 1 1 1 1
8a. Spöken, hot/agg. 3 3  1 3 1 1 1 2
8b. Spöken, kontroll 3 5  3 3 4 2 3 4
8c. Spöken, rädsla 1 1  1 2 1 1 1 2
8d. Spöken, nyfikenhet 3 2  5 1 2 5 5 1
8e. Spöken, kontakt 4 4  4 2 4 4 4 4
9a. Lek 2, leklust 4 4  5 5 4 5 4 4
9b. Lek 2, gripande 3 3  4 4 3 5 3 3
10. Skott, 1 1  1 1 1 1 1 1

 

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Prinz
Leker själv - men kommer tillbaka.
Pinja
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Plex,Puma,Prima,
Prazzla
,Prio
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 Prio
Som ovan, men uppmaning av TL.
Pinja
Som ovan
Som ovan
Prazzla,Prinz
Som ovan
Plex,Puma,Prima
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Prazzla
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
Plex,Prima,Prinz,
Pinja
 
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 Puma,Prio
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
Prima,Prazzla
Som ovan
 
Som ovan
Puma,Prio,Prinz,
Pinja
Som ovan

 
Som ovan
Plex
 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
 Prio
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
Plex, Puma,Prazzla,
Prinz
 
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
Prima,Pinja
 
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
Prima,Prazzla
 
Som ovan
 
Som ovan
Plex,Prio,Prinz
Som ovan
Som ovan
Puma,Pinja
 
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Drar emot till testledaren släpper.
Prima,Prinz
 
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,
Plex,Puma,Prazzla,
Prio,Pinja
Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
Prima,Prazzla
 
Som ovan
Prio
 
Som ovan
Plex,Prinz
Som ovan

Som ovan
Puma, Pinja
 
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
Prio,Pinja
 
Startar med hög fart - målinriktad.
Plex,Puma,Prima,
Prazzla,Prinz
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Prio, Pinja
 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Plex,Puma,Prima
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
Prazzla,Prinz
 
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
Prio
 
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
 
Jobbar i 30 sek.
Plex,Prazzla,Prinz,
Pinja
Jobbar i 60 sek.

 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Puma,Prima
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Social osäkerhet i alla situationer.
Plex
Social osäkerhet i flera situationer.
Prazzla,Prio
 
Socialt säker i de flesta situationer.
Prinz;Pinja
 
Socialt säker i alla situationer.
P
uma,Prima
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 
Överdrivet nyfiken, påträngande.
Prinz
 
Neutral, låter sej klappas.
 Plex,Puma,Prazzla
Besvarar när figurant bjuder.
 Pinja
Normalt nyfiken när anledning finns.
Prima,Prio
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
Puma,Prazzla,
Prio
 
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Plex,Prima,Prinz
Svarar snabbt, svår att bryta.
Pinja

Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Prazzla,Prio
 
Löser uppgifter i de flesta situationer.
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
,Plex,Puma,Prima,
Prinz,Pinja
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
 
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
 
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Prinz
 
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Plex,Puma,Prima,
Prazzla,Prio,Pinja
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Prazzla
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
Prio,Prinz,Pinja

,
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Plex,Puma,Prima
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Prio

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
Puma,Prinz
,
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Plex,Prima,Prazzla
,Pl
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Pinja
 
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden.
Prio
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Puma
 
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Prinz,Pinja
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Plex,Prima,Prazzla
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
Puma,Prio
 
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Plex,Prazzla
 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
Prima,Prinz,Pinja
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Prima,Prazzla,Prio,
Prinz,Pinja
Visar liten aggression.
Plex,Puma
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
 
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
Puma,Prio
 
Går fram med hjälp.
,Plex,Prima,Prazzla,
Pinja
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Prinz
 
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Plex, Puma,Prinz,
Prazzla,Pinja, Prima,
Prio