O- kullen

Kullinformation 
Födda: 2009-02-17 Efter: Ours du Musher
Antal: 7+0 Undan: Newstory Kiwi

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Rallylyd. Utställn. Tjh. Övrigt
Okey A  0 Ua Mh   Korad  Lkl sph, Lkl sök Kl II    Ök V, Ökk 2    
Oracle A  0 Ua Mh   Korad  Elit sph, uppfl Elit skydd          
Orion A  0 Ua Mh   Korad  HK2,JK1, EK1 Kl I RTK1, RTK2  Sufficient   Exp. Finland,BH,
Orkan B  0 Ua Mh     Ekl sph LPII       Op. OCD
Ouzo C  0 Ua Mh              Op. OCD
Ozman     Ua               Död 2010
Ozzy B 0 Ua Mh   Korad  Lkl sph          

 

MH
  Okey Oracle Orion Orkan Ouzo Ozman Ozzy
1a. Kontakt, hälsning 3 3 3 4 3   3
1b. Kontakt, samarbete 3 4 2 4 4   4
1c. Kontakt, hantering 3 4 2 3 3   3
2a. Lek 1, leklust 5 5 4 4 5   4
2b. Lek 1, gripande 4 5 5 4 5   4
2c. Lek 1, dragkamp 3 4 5 3 5   3
3a. Jakt, förföljande 4 4 4 4 4   4
3b. Jakt, gripande 5 5 5 5 5   3
4. Aktivitet, 3 3 3 3 4   4
5a. Avst.lek, intresse 3 4 2 3 4   2
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1 1   1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 4 4 5 2 2   4
5d. Avst.lek, leklust 5 5 5 5 5   4
5e. Avst.lek, samarbete 4 5 5 2 3   2
6a. Överraskn., rädsla 3 3 2 3 5   2
6b. Överraskn., hot/agg. 2 2 1 2 1   1
6c. Överraskn., nyfikenhet 3 4 4 3 1   4
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 3 1 3 1 3   1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 1 1 1 2   1
7a. Ljudkänsl., rädsla 1 3 1 1 1   2
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5 5 5 5   5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1   1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 1 1 1 1   3
8a. Spöken, hot/agg. 2 3 1 3 3   3
8b. Spöken, kontroll 3 3 2 5 4   4
8c. Spöken, rädsla 4 4 1 2 5   1
8d. Spöken, nyfikenhet 4 4 1 2 1   4
8e. Spöken, kontakt 3 4 1 3 1   4
9a. Lek 2, leklust 4 4 4 4 4   3
9b. Lek 2, gripande 4 4 4 5 5   2
10. Skott, 1 1 1 1 1   1

 

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Okey
Leker själv - men kommer tillbaka.
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Orkan,Orion, Ozzy,Oracle

Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
Orkan
Som ovan, men uppmaning av TL.
Som ovan
Okey
Som ovan
,Ozzy
Som ovan
Oracle,Orion,
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
Orkan,
Orion, Ozzy,
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Oracle, Okey
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
Ozzy
Som ovan
 
Som ovan
Orion, Orkan
Som ovan
Okey
 
Som ovan
Oracle,Okey
 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.

Orkan,Orion, Ozzy,
Okey
,
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
Oracle
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
Ozzy
Som ovan
 
Som ovan
Orkan,Orion, Okey
Som ovan
Som ovan
Oracle
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
Ozzy
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Okey
Drar emot till testledaren släpper.
Orion
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. Orkan,Oracle,
Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
Ozzy
Som ovan
Orion,
Som ovan
Orkan
Som ovan
Okey
Som ovan
Oracle
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
Orkan,Ozzy
Startar med hög fart - målinriktad.
Orion,Oracle,
Okey
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Oracle
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Orkan,Ozzy
Griper direkt, släpper.

Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
Orion,Okey
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
Ozzy
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
Orkan,Oracle
Jobbar i 30 sek.
Jobbar i 60 sek.
Okey
 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Orion
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Orkan
Social osäkerhet i alla situationer.
Social osäkerhet i flera situationer.
Oracle, Orion
Socialt säker i de flesta situationer.
Okey
Socialt säker i alla situationer.
Ozzy,
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg Orkan.
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
Orion,Ozzy
Besvarar när figurant bjuder.
Oracle,Okey
Normalt nyfiken när anledning finns.
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
Orion,
Orkan,Ozzy,
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Oracle
Svarar snabbt, svår att bryta.
Okey
Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Oracle,Ozzy
Löser uppgifter i de flesta situationer.
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Orkan, Orion
Okey
,
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
 
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
Ozzy
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Oracle,Orkan,
Orion, Okey
,
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
Oracle,
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Orkan,Ozzy,
Okey
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.
Orion
Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Orkan
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
Oracle,Ozzy
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Orion, Okey,
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden Orkan.
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Oracle,Orion,
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Ozzy, Okey,
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
Orkan,Ozzy,
Oracle, Orion
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Okey
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.

Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Ozzy, Okey
Visar liten aggression.
Oracle,Orion,
Orkan
,
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
Orkan
Går fram med hjälp.
Oracle, Okey
Orion,Orkan,
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Oracle,Orion,
Orkan,Ozzy, Okey