M- kullen

Kullinformation 
Födda: 2005-04-20 Efter: Marimicks Baxter
Antal: 4+2 Undan: Newstory Japp

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Övrigt
Mac A Ua Ua Mh  Korad          Avel
Miller B Lbp Ua Mh  Korad          
Milton A Ua Ua Mh  Korad Ekl sph & sök Kl II      
Mio A Ua Ua Mh  Korad          
Meija A Ua   Mh  Korad Lkl sph Kl I 1 Jkl    
Mejla A Ua   Mh    Hkl sph Kl I 2 ukl    

 

 
Stamtavla
Korad
Marimick's Baxter (t)
Korad Tjh
Newstory Bayard (t)
Korad Sbch Lch Such Tjh
Renängen Magnum-Bonum (t)
Korad Lp
Gisexp Cassandra (t)
Korad Such
Henniker Fantasia (t)

Ferry De La Douce Plaine Of Belamba (t)

Timberhall Sierra Of Henniker (t)
Korad
Newstory Japp (t)
Korad Such Tjh Lp1
Sabrefield Over The Sea (m)

Peejay Dancing Brave (m)

Sabrefield New Story (m)
Korad Such Tjh Lp1
Newstory Drama (t)
Korad
Fon De Clair Rémi (t)
Korad Lp1
Newstory Bacardi (t)

 

MH
  Mac Miller Milton Mio Meija Mejla
1a. Kontakt, hälsning 4 4 3 4 2 4
1b. Kontakt, samarbete 3 4 3 3 2 4
1c. Kontakt, hantering 3 4 3 3 3 3
2a. Lek 1, leklust 4 4 3 4 4 4
2b. Lek 1, gripande 4 4 3 3 3 4
2c. Lek 1, dragkamp 4 5 4 3 2 4
3a. Jakt, förföljande 4 3 3 4 4 4
3b. Jakt, gripande 3 5 2 3 3 3
4. Aktivitet, 3 3 3 3 4 4
5a. Avst.lek, intresse 3 3 3 3 2 3
5b. Avst.lek, hot/agg. 4 1 2 1 2 2
5c. Avst.lek, nyfikenhet 2 4 3 5 3 4
5d. Avst.lek, leklust 4 4 4 2 2 4
5e. Avst.lek, samarbete 3 3 5 3 1 4
6a. Överraskn., rädsla 2 1 3 1 3 3
6b. Överraskn., hot/agg. 1 1 1 1 3 2
6c. Överraskn., nyfikenhet 3 5 3 5 3 2
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 2 2 1 3 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 2 2 1 2 1
7a. Ljudkänsl., rädsla 2 3 3 2 4 4
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5 3 5 4 2
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 2 1 1 2 3
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 2 1 1 2 1
8a. Spöken, hot/agg. 4 3 3 1 3 3
8b. Spöken, kontroll 5 4 4 3 3 3
8c. Spöken, rädsla 1 4 4 2 4 5
8d. Spöken, nyfikenhet 5 2 4 5 1 2
8e. Spöken, kontakt 4 3 4 4 1 4
9a. Lek 2, leklust 4 3 3 4 1 4
9b. Lek 2, gripande 3 3 1 3 1 3
10. Skott, 1 1 1 1 2 1

 

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
Mac, Milton
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Mio,Meija
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Mejla
Leker själv - men kommer tillbaka.
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Miller
 
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 Mac
Som ovan, men uppmaning av TL.
Mio, Meija
Som ovan
Miller, Milton, Mejla
Som ovan
 
Som ovan
 
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Mac,Miller, Milton
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
Mio, Meija
 
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
Mejla
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
Mac, Mio,Meija
 
Som ovan
Miller
 
Som ovan
Milton, Mejla
Som ovan

 
Som ovan

 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Mac, Miller, Mio
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Meija
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
Miller,Mejla
 
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
 
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
Mac, Mio, Meija
 
Som ovan
Miller
 
Som ovan
Miller,Mejla
Som ovan
Som ovan
 
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
Mio, Meija
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Mac, Miller, Milton, Mejla
Drar emot till testledaren släpper.
 
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,

Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
Mac, Miller,
Mio, Meija
 
Som ovan
,
Som ovan
Milton, Mejla
 
Som ovan

Som ovan
 
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
Miller
 
Startar med hög fart - målinriktad.
Mac, Milton, Mio, Meija, Mejla
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Mac, Miller, Meija, Mejla
 
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Milton, Mio
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
 
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
 Mac, Milton, Mio
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
Miller
 
Jobbar i 30 sek.
Meija, Mejla
Jobbar i 60 sek.

 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Social osäkerhet i alla situationer.
Miller
Social osäkerhet i flera situationer.
 Mejla
Socialt säker i de flesta situationer. Mac, Meija

 
Socialt säker i alla situationer.
Milton, Mio
 
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
 
Besvarar när figurant bjuder.
Mio
Normalt nyfiken när anledning finns.
Mac, Miller
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
Miller, Milton, Mio, Mejla
 
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Meija
Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.
Mac
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Miller, Milton
 
Löser uppgifter i de flesta situationer.
Mio, Mejla
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
,Mac
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Meija
 
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
Mac, Miller, Milton, Mejla
 
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Mio, Meija
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
 
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Mio
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Mejla
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
,Mac, Miller, Milton
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Meija
,
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Mejla
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.

Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
,Mac, Milton, Meija
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Miller
,
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Mio
 
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Mejla
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Mac, Miller, Milton, Mio, Meija
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
 
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
 
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
 Mejla
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Mac, Miller, Milton, Mio
 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
Meija
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Miller, Milton, Mio
 
Visar liten aggression.
Mac, Mejla
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Meija
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
 Mejla
Går fram med hjälp.
,Mac, Milton
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Miller, Mio, Meija
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Miller
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Mac, Miller, Mio, Meija, Mejla