Newstory Wiki
RegNr: SE34343/2020
Kallas för: Wiki
Efter:         Porto Deabei
Undan: Swea Kiki V Rooverehof
Kull: Newstory W-kull
Ägare: Linda Körlén, Bergshamra

Anmärkning:  Hd: A, Ed: ua (O)
SDCA 1 & 2 fri, CJM- bärare.
Mentaltest: Mh
  
 
Tävling:Utställning:
  
 

 
Stamtavla

BH, AD, OB Beg., OB 1
Porto Deabei
Ring 3
Divan de Kerprigent (t)
Cpg 3, Ring 3
Rubens du clos du Richaumoine (t)
Agathe de ker Menhir (t)
IPO 3
Tarkatan Juki (t)
IPO 3, FH1, FH2
Ruustipussi Berserkki (t)
Tarkatan Ginger (t)
Korad, SPHI, SPHII
Swea Kiki V Rooverehof (t)
Bh, Mondio 2, Security dog, EDD, SE VCH
Krokasmedens Wolverine
Krokasmedens Gangster (m)
Krokasmedens K-Myrra (m)
A2
Kiki van het Davidshof (t)
Mondio 2
Amigho Van Het Davidshof (t)
Dunja Van Het Davidshof (t)

 

 
MH
 12345
1a. Kontakt HälsningAvvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök.Undviker kontakt genom att dra sig undan.Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv el. besvarar kontaktförsök 

Överdrivet kontakttagande,ex hoppar,gnäller, skäller
1b. KONTAKT SamarbeteFöljer ej med trots upprepade försök att locka.
Följer med motvillig. Strävar mot fö. eller stretar åt annat håll.Följer med hela sträckan, neutral.Följer med villigt. Engagerar sig. Följer med villigt. Visar intensivt intr. mot testl. hoppar, gnäller.
1c. KONTAKT Hantering
Avvisar. Morrar och/eller bitförsök. 
Undviker, drar sig undan, tar eventuellt kontakt med fö. Accepterar. Är neutral. 

Accepterar. Svarar med kontakt beteende.Accepterar. Intensivt kontaktbeteende mot testl.
2a. LEK 1 LeklustLeker ej.Leker ej men visar intresse.Leker - startar långsamt men blir aktiv.Leker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
2b. LEK 1 GripandeGriper ejGriper ej, nosar på föremålet.Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen.Griper direkt, hugger föremålet.

2c. LEK 1 DragkampBiter ejBiter försiktigt, släpper, håller,drar ej emot.Biter - drar emot, släpper, tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testl. släpper.Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot tills testl. släpper.

3a. JAKT FörföljandeStartar ej. StellaStartar men avbryter.Startar eller springer långsamt.Kan öka farten. Fullföljer. Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet.Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet. Kan vända.
3b. JAKT Gripande
Nonchalerar bytet/springer ej fram. 
Griper ej, nosar på föremålet
Griper tveksamt eller med tids fördröjning. 
Griper direkt, släpper.
Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek.

4. AKTIVITET
Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger.
Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets- höjningar 
Är uppmärksam men något orolig, vandrar runt och nosar.

Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter. 
5.a AVST.LEK Intresse
Engageras ej av fig. Ointresserad.
Kontroll. Avbrott kan förekomma.
Intresserad, följer fig. utan avbrott
Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök.

Mycket intr. Vill iväg. Upprepade startförsök.
5.b AVST.LEK Hot/aggInga skall eller morrningar.

Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första del.Enstaka skall och/eller morrningar under mom. första och andra del.Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första del.

Visar hotbeteende, skall och morrningar under mom. första och andra del.
5.c AVST.LEK NyfikenhetGår ej fram till fig. Ointresserad. 

Går fram när fig. pratar eller bollar med föremål. Går fram när fig. ger sig tillkänna.Går fram till fig. med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning.Går fram direkt till fig. utan hjälp.
5.d AVST.LEK LeklustVisar inget intresse. 

Leker ej men visar intresse.Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och ta om. Drar emot. Griper direkt med hela munnen. Drar emot, släpper ej.
5.e AVST.LEK SamarbeteVisar inget intresse. 

Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med fig. när denne är aktiv.Är aktiv med fig. intresse även mot passiv fig.Uppmanar passiv fig. till fortsatt lek. 
6a. ÖVERRASKN. Rädsla
Stannar, kort stopp. 
Hukar sig och stannar.Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter.

Flyr mer än 5 meter.
6b. ÖVERRASKN. Hot/aggVisar inga hotbeteenden.

Visar enstaka hotbeteenden. 
Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera någon attack.Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.
6c. ÖVERRASKN. NyfikenhetGår fram när fö lägger ner overallen.Går fram när fö sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när fö står bredvid. Går fram till overallen när fö gått halva avståndet.Går fram till overallen utan hjälp.
6d. ÖVERRASKN. Kvarstående rädslaIngen tempoförändring eller undanmanöver.

Liten båge, el litentempoväxl, el tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass. Båge eller tempoväxl. vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena.Visar stort mått av rädsla el ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKN. Kvarstående intresse
Inget intresse för overallen.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle.

Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter handBiter i/leker med overallen vid två eller fler passager.
7a. LJUDKÄNSL. Rädsla
Stannar, kort stopp
Hukar sig och stannar. 
Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. 
Flyr högst 5 meter. StellaFlyr mer än 5 meter.

7b. LJUDKÄNSL. NyfikenhetGår inte fram.Går fram när förare sitter på huk o talar till skramlet - lockar på hunden.
Går fram till skramlet när fö st år bredvid. 
Går fram till skramlet när fö gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan hjälp.

7c. LJUDKÄNSL. Kvarstående rädsla
Ingen tempoförändring eller undanman- över.

Liten båge, el liten tempoväxl, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge el tempoväxl vid 1a pass. Minskat utslag vid 2a pass.Båge el tempoväxl vid minst två passager utan minskad intensitet mellan gångerna.Visar stort mått av rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNSL. Kvarstående intresse
Inget intresse för ljudkällan.
Stannar upp/ luktar på ljudkällan vid ett tillfälle. 

Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen.Biter i/leker mot skramlet. Intresset minskar efter hand.Biter i/leker med skramlet vid två eller fler passager.
8a. SPÖKEN Hot/aggVisar inga hotbeteenden.Visar enstaka hotbeteenden.

Visar flera hotbeteenden under längre tid.Visar flera hotbeteenden och någon attack.Visar flera hotbeteenden och flera attacker
8b. SPÖKEN KontrollEnstaka kontroll, därefter inget intresse/ skärmar av sig.Tittar till mot spökena då och då Kontrollerar/ handlar mot spökena. Långa avbrott. Kontrollerar/ handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.

Kontrollerar/ handlar mot båda spökena under hela momentet. 
8c. SPÖKEN RädslaUppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Någon avstånds- reglering.Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid fö. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom fö. Pendlar mellan flyktstart och kontrollFlyr längre än kopplets längd. Kan ta stöd av publiken eller lämna platsen. 

8d. SPÖKEN NyfikenhetGår fram när fö tagit av figs klädnad. 
Går fram när fö talar med fig/ lockar på hunden. 
Går fram till spöket när fö står bredvid.

Går fram till spöket när föraren gått halva vägen.Går fram till spöket utan hjälp.
8e. SPÖKEN KontaktAvvisar eller undviker kontaktförsök.Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när fig. bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad.

Intensivt kontakt- beteende mot fig. Kan hoppa och gnälla.
9a. LEK 2 LeklustLeker ej.Leker ej men visar intresse Leker - startar långsamt men blir aktivLeker aktivt, startar snabbt.

Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt. 
9b. LEK 2 GripandeGriper ej. Griper ej direkt, nosar först på förem.Griper försiktigt eller nyper i föremål. Griper direkt med hela munnen.

Griper direkt, hugger föremålet. 
10. SKOTT
Visar ingen berördhet. Snabb kontroll och sedan helt oberörd.

 
Kontroller som försvinner efter första skotten. Bryter men upptar startad aktivitet.Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/ passivitet. Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/ passivitet.Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydliga flykt tendenser/ avstår skotten