J- kullen (M+T)

Kullinformation 
Födda: 2001-06-07 Efter: Sabrefields Over the Sea
Antal: 5+6 Undan: Newstory Drama

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Övrigt
Jas (m) A Ua Ua Gk  Korad          
Jax (m) A Ua Ua Gk  Korad Ekl sph   Cert Bev. HV Tjh Väktare
Jeep (m) A Ua Ua Gk    Hkl sph, sök       Död -05
Joc (m) A Ua Ua Gk  Korad Lkl sph   SUCH Bev. HV Tjh Väktare
Järv (m) A Ua Ua             Död -02
Jaffa (m) A Ua   Gk  Korad Hkl sök Kl I SUCH WW-08   Avel
Japp (t) A Ua   Gk  Korad         Avel
Java (m) A Ua   Gk  Korad Lkl sph Kl II      
Jilla (t) A Ua   Gk  Korad Ekl sph Kl I Cert   Avel, död 2010
Jizza (m) C Ua   Gk  Gk mentaltest Hkl sph       L-test
Juni (t) A Ua   Gk  Korad Lkl sph Kl II      

 

 
Stamtavla
Such Tjh Korad
Sabrefields Over the Sea (m)

Peejay Dancing Brave (m)

Peejay Adb el Kader (m)

Peejay Trolltinder (m)

Sabrefields Newstory (m)
Gbch
Questenberg Masai (m)

Sabrefields Here I Am (m)
Such Tjh Korad
Newstory Drama (t)
Korad
Fon de Clair Remi (t)

Faraon des Gamins de Paris (t)
Korad
Tokajer Whera Grimmbus (t)
Korad
Newstory Baccardi (t)
Such Sbch Slch Tjh Korad
Renängen Magnum-Bonum (t)
Lp Korad
Gisexp Cassandra (t)

 

Korning
  Jas (m) Jax (m) Jeep (m) Joc (m) Järv (m) Jaffa (m) Japp (t) Java (m) Jilla (t) Jizza (m) Juni (t)
Tillgänglighet 2 3   2   3 3 3 3 3 3
Kamplust, jakt 2 3   3   3 3 2 3 3 3
Kamplust, social -2 -1   3   1 3 -2 -2 1 3
Temperament 3 1   1   3 3 3 3 3 3
Skärpa -1 3   1   2 -1 1 1 1 1
Försvarslust -2 3   1   3 -2 -2 1 1 1
Nervkonstitution 1 2   1   1 2 1 1 2 2
Hårdhet 3 3   2   3 3 2 2 3 3
Dådkraft 1 2   1   2 2 -1 -2 2 2
Skottfasthet Skottfast Skottfast   Skottfast   Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast
Godkänd Godkänd Godkänd   Godkänd   Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd
  116 213   151   205 212 117 132 225 237

 

MH
  Jas (m) Jax (m) Jeep (m) Joc (m) Järv (m) Jaffa (m) Japp (t) Java (m) Jilla (t) Jizza (m) Juni (t)
1a. Kontakt, hälsning 4 4 2 4   4 5 4 4 4 4
1b. Kontakt, samarbete 4 3 4 2   2 4 4 4 4 1
1c. Kontakt, hantering 4 4 1 4   2 5 3 3 3 3
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4   4 4 4 4 4 4
2b. Lek 1, gripande 4 4 4 4   4 3 4 4 4 4
2c. Lek 1, dragkamp 4 5 5 5   3 2 3 4 5 3
3a. Jakt, förföljande 4 4 1 4   3 3 4 4 4 2
3b. Jakt, gripande 5 3 1 4   5 3 5 3 5 1
4. Aktivitet, 4 4 3 5   3 5 4 5 4 3
5a. Avst.lek, intresse 5 4 4 3   3 3 3 3 4 4
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1   2 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5 5 5 5   5 4 5 5 5 2
5d. Avst.lek, leklust 5 5 5 5   5 2 4 5 5 4
5e. Avst.lek, samarbete 5 4 3 2   3 3 3 4 3 3
6a. Överraskn., rädsla 3 1 2 3   2 2 2 1 3 2
6b. Överraskn., hot/agg. 1 1 2 3   1 1 1 1 1 3
6c. Överraskn., nyfikenhet 5 5 2 2   5 2 4 4 5 4
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 2   1 1 2 1 1 2
6e. Överraskn., kvarstående intresse 3 2 2 3   1 1 2 3 3 2
7a. Ljudkänsl., rädsla 2 3 3 3   1 3 1 3 1 3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 5 5 3 5   5 5 3 5 5 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 2 3 1 1   1 2 3 2 2 2
8a. Spöken, hot/agg. 3 3 3 3   4 2 1 2 3 3
8b. Spöken, kontroll 4 5 2 5   3 4 3 4 4 4
8c. Spöken, rädsla 5 1 1 4   2 2 1 5 2 1
8d. Spöken, nyfikenhet 2 5 5 1   4 5 5 1 4 4
8e. Spöken, kontakt 4 4 2 3   5 4 4 3 5 4
9a. Lek 2, leklust 4 5 3 4   4 4 4 4 5 4
9b. Lek 2, gripande 3 4 4 4   4 3 4 3 4 3
10. Skott, 1 1 1 1   1 2 1 1 1 1