K- Kullen


Kullinformation
Födda: 2003-05-13 Efter: Falkvindens Urgosh
Antal: 0+5 Undan: Newstory Chevelle

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Övrigt
Kayo B Ua   Mh  Korad Hkl sph Kl III      
Khaki A Ua   Mh  Korad Lkl sph Kl II      
Kiwi A Ua   Mh  Korad Ekl sph   Chkl E,Ck ökl, R-cacib   Cert sph, avel, 3 x
SBK avelskorningsdiplom
Klara                   Död 10v ålder
Kleo C Ua   Mh    Ekl sph    BKL 1    

 

 
Stamtavla
Korad
Falkvindens Urgosh (t)

Urosh van Joefarm (m)

Nelton des deux Pottois (m)

Sjoegar van Joefarm (m)
Korad
Logan du Domain du Tuquet (m)
Ch
Cidney des Mouises del Bel Air (m)

Aya du King de Lorraine (m)
Korad
Newstory Chevelle (t)
Such Sbch Slch Tjh Korad
Renängen Magnum-Bonum (t)

Gazebo's Alexander the Great (t)

Firemountins Steeleplated Lady (t)
Lp Korad
Gisexp Cassandra (t)
Such Sbch Slch Korad
Foxfire Bon (t)
Korad
Gisexp Myreka (t)

 

Korning
  Kayo Khaki Kiwi Klara Kleo
Tillgänglighet 3 3 2    
Kamplust, jakt 2 3 3    
Kamplust, social 1 -2 1    
Temperament 3 3 3    
Skärpa 3 3 3    
Försvarslust 1 1 1    
Nervkonstitution 1 1 1    
Hårdhet -1 2 2    
Dådkraft -1 -1 -1    
Skottfasthet   Skottfast Skottfast    
Godkänd   Godkänd Godkänd    
  136 150 153    

 

MH
  Kayo Khaki Kiwi Klara Kleo
1a. Kontakt, hälsning 3 3 3   4
1b. Kontakt, samarbete 3 2 3   3
1c. Kontakt, hantering 2 3 2   3
2a. Lek 1, leklust 2 4 4   3
2b. Lek 1, gripande 1 4 4   3
2c. Lek 1, dragkamp 1 5 4   4
3a. Jakt, förföljande 3 4 4   4
3b. Jakt, gripande 1 5 4   4
4. Aktivitet, 4 4 3   3
5a. Avst.lek, intresse 3 3 4   3
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 2   3
5c. Avst.lek, nyfikenhet 1 2 4   1
5d. Avst.lek, leklust 1 3 4   1
5e. Avst.lek, samarbete 1 5 3   1
6a. Överraskn., rädsla 3 3 3   3
6b. Överraskn., hot/agg. 3 3 3   3
6c. Överraskn., nyfikenhet 2 3 2   1
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 2 2 3   2
6e. Överraskn., kvarstående intresse 2 1 2   1
7a. Ljudkänsl., rädsla 4 1 1   4
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 4 4 2   3
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 2 1 2   2
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 1 1   1
8a. Spöken, hot/agg. 2 1 3   3
8b. Spöken, kontroll 3 4 4   4
8c. Spöken, rädsla 2 2 4   5
8d. Spöken, nyfikenhet 2 3 3   1
8e. Spöken, kontakt 2 3 3   2
9a. Lek 2, leklust 1 3 4   3
9b. Lek 2, gripande 1 4 4   3
10. Skott, 1 1 4   1