S- kullen

Kullinformation
Födda: 2013-01-19 Efter: Ullhedens Pharos
Antal: 4+6 Undan: Newstory Royal

 

Kullstatistik
Hund Hd Ed Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Rally lyd. Agility. Övrigt
Sator A Ua Ua  Mh  Korad
 500 p
 Lkl sph            gk doftprov
nosework
Sfinx A Ua Ua          Exc4,
Ck-ökl
      Exp.Finland,
Kastrerad
Stalo A Ua Ua  Mh  Korad
 488 p
Gk Ekl sph
Hkl sök
Lyd.kl III  Cert, BIR    RLD N   genomfört BPH,
gk doftprov nosework,
Kastrerad,
SPH II, SPH III, SÖKH I
Storm A Ua Ua  Mh  361 p
 ej gk
Gk Ekl sph Lyd.kl I,
Startkl.
 VG, Bkl        SPH II, SPH III
Saga A Ua    Mh                
Segra A Ua    Mh  334 p
 ej gk
 Gk Ekl sph
 gk Lkl sök
          Spondylos rygg 2016
Kastrerad,
SPH II,SPH III
Snöa A Ua    Mh  Korad
 465 p
Lkl sph,
Hkl sök
 Lyd.kl II    RH      LPI
Sota B Ua    Mh   Hkl sph
Hkl sök
           SPH I, SPH II,
 SÖKH I, SÖKH II
Soya A Ua    Mh  324 p
 ej gk
Hkl sph

           
Stella A Ua    Mh               genomfört BPH

 

 
Stamtavla
IPI/BHPI IPII IPOII IPOIII
Korad SE B(IPO/BHP)CH
Ullhedens Pharos (t)
IPOI Korad
Ullhedens Guy (t)

INTE UCH IPOIII NL CH
Golan v D Wielander (t)

Korad LPI SE UCH TJH
Ullhedens Axa (t)

Tarkatan Candy (t)
Nimba Des Loups Makenzie (t)
FI BCH
Umlaut Van De Duventorre (t)
Korad
Newstory Royal (t)
IPOIII VPGII
Ruutipussi Berserkki (t)
FI BCH IPOIII
Prowaffe's Arttu (m)
Cobra v D Berlex-Hoeve (m)
Korad
Newstory Kiwi (t)
Korad
Falkvinden's Urgosh (t)
Korad SE UCH
Newstory Chevelle (t)

 

 

MH
  Sator Sfinx Stalo Storm Saga Segra Snöa Soya Sota Stella
1a. Kontakt, hälsning 4   4 2  4 4 4 4 4 2
1b. Kontakt, samarbete 3   4 3  3 4 4 3 3 2
1c. Kontakt, hantering 3   3 1  4 1 4 2 3 1
2a. Lek 1, leklust 5   5 4  4 4 4 4 4 2
2b. Lek 1, gripande 4   4 4  3 4 4 4 4 3
2c. Lek 1, dragkamp 5   5 5  4 5 5 4 3 2
3a. Jakt, förföljande 4   4 3  3 4 4 4 4 1
3b. Jakt, gripande 5   5 2  5 2 3 5 5 1
4. Aktivitet, 4   5 5  3 5 4 4 4 5
5a. Avst.lek, intresse 2   2 3  2 2 4 3 2 2
5b. Avst.lek, hot/agg. 1   1 1  1 1 1 1 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5   5 2  5 4 5 4 4 1
5d. Avst.lek, leklust 5   5 5  5 5 5 4 3 1
5e. Avst.lek, samarbete 3   3 2  5 2 5 3 3 1
6a. Överraskn., rädsla 1   2 3  1 1 3 3 2 3
6b. Överraskn., hot/agg. 1   2 2  1 1 3 1 3 1
6c. Överraskn., nyfikenhet 5   3 2  5 3 4 5 3 2
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1   1 2  1 2 2 1 3 2
6e. Överraskn., kvarstående intresse 2   1 2  1 2 2 2 1 1
7a. Ljudkänsl., rädsla  1   3 3  2 1 3 1 2 4
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 3   5 4  5 5 5 5 5 3
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1   1 1  1 1 1 1 1 2
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 2   1 2  1 2 1 3 2 1
8a. Spöken, hot/agg. 1   1 1  1 1 1 3 1 1
8b. Spöken, kontroll 4   2 2  3 2 5 4 3 2
8c. Spöken, rädsla 2   2 2  2 2 1 3 1 3
8d. Spöken, nyfikenhet 5   2 3  5 3 5 5 4 1
8e. Spöken, kontakt 4   4 2  4 4 4 3 4 1
9a. Lek 2, leklust 5   4 4  4 4 4 4 4 2
9b. Lek 2, gripande 5

 

4 4  4 4 4 4 3 1
10. Skott, 1   1 1  Avstår 1 1 1  Avstår
3

 

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv - men kommer efter uppmaning.
Storm
Leker själv - men kommer tillbaka.
Sator, Stalo
 
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Segra,Snöa, Soya
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan, men uppmaning av TL.
Storm
Som ovan
Segra
Som ovan
 Sator, Stalo
Som ovan
Snöa, Soya
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Segra
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
 
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Sator,Stalo, Storm, Snöa, Soya
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
 
Som ovan
Segra
 
Som ovan
Sator
Som ovan

 
Som ovan
Stalo, Storm, Snöa, Soya
 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Snöa, Soya
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
Sator
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
Stalo. Storm, Segra
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Snöa, Soya
Som ovan
Sator, Storm
Som ovan
Stalo, Segra
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Drar emot till testledaren släpper.
Soya
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,
Sator, Stalo, Storm, Snöa, Segra
Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Soya
Som ovan
Sator, Stalo, Storm, Snöa, Segra
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
Stalo, Snöa
Startar med hög fart - målinriktad.
Sator, Storm, Segra, Soya
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Snöa
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Storm, Segra, Soya
Griper direkt, släpper.
Stalo
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
 Sator
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
 
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
 Stalo, Segra, Snöa
Jobbar i 30 sek.
Soya
Jobbar i 60 sek.

 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.
Sator, Storm
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Storm, Soya
Social osäkerhet i alla situationer.
Segra
Social osäkerhet i flera situationer.
 
Socialt säker i de flesta situationer. Sator, Stalo, Snöa
 
Socialt säker i alla situationer.
 
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 
Storm, Soya
Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
 Sator, Segra
Besvarar när figurant bjuder.
 
Normalt nyfiken när anledning finns.
Stalo, Snöa
 
Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
Soya
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Storm
Svarar snabbt, svår att bryta.

Svarar på lek & lekinviter.
Segra
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Sator, Stalo, Snöa
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Segra
Löser uppgifter i de flesta situationer.
Storm, Soya
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Sator, Stalo. Snöa

Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
 
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
Segra
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Stalo
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Sator, Storm, Snöa, Soya
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Segra
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
 
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Stalo, Storm, Snöa
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Storm. Segra, Snöa, Soya
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
 
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Sator
Avreagerar snabbt i alla situationer.
 
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Segra
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Storm, Snöa, Soya
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Sator, Stalo
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
Storm, Segra
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Snöa, Soya
 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
Sator, Stalo
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Storm, Segra
Visar liten aggression.
Sator, Stalo, Snöa, Soya
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.

Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
Segra, Soya
 
Går fram med hjälp.
Stalo, Storm, Snöa
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Sator
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
 
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Sator, Segra, Snöa
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Stalo, Storm, Soya
Inponer-/ hotbeteenden
Strl i kropp,morr riktat mot TL bitintension
Stel i kropp,morr riktat mot TL
Stel kropp under hela hanteringen
Stelnar till under kort stund. Slappnar av
Inga imponer beteenden
Alla 6