V- kullen

Kullinformation 
Födda: 2018-05-10 Efter:Spinoys Midas
Antal: 1+3 Undan: Swea Kiki V Rooverehof

 

Kullstatistik
Hund Hd Ed Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Utställn. Tjh. Rally.lyd. Agility Övrigt
Volt  A 0 Ua  Mh              Död 2020
Vitza  A 0
 Mh            Ag.kl I
Hopp.kl I
RLD N
Vizzla  A 0
 Mh  KORAD  Ekl sph Uppfl.  Lyd.kl II uppfl    
Volly  B 0    Mh  Gk MT 367p          


 Stamtavla

Korad 
Spinoys Midas (t)
IPOIII DK AG&SPCH
Unix Du Trieu De Leers (t)
Nimba Des Loups Makenzie (t)

Saki Du Trieu De Leers (t)
Korad
Spinoys Kleopatra


Korad
Newstory Neon (t)
KORAD SE UCH
Spinoys Hexa
Korad SPHI SPH2
Swea Kiki V Rooverehof (t)
SE VCH VH
Krokasmedens Wolverine (t)
Krokasmedens Gangster (m)
Krokasmedens K-Myrra (m)
Kiki Van Het Davidshof (t)Amigho Van Het Davidshof (t)
 Dunja Van Het Davidshof (t)
MH
  Volt Vizzla Vitza Volly
1a. Kontakt, hälsning 4  4  4  4
1b. Kontakt, samarbete 3  4  3  3
1c. Kontakt, hantering  1  4  3  3  
2a. Lek 1, leklust 4 3  4  4  
2b. Lek 1, gripande  4  3  4  4
2c. Lek 1, dragkamp 4 3  4  4  
3a. Jakt, förföljande  4  4  4  4
3b. Jakt, gripande  4  4  5  5
4. Aktivitet,  4  4  4  4  
5a. Avst.lek, intresse 4  3 2 2  
5b. Avst.lek, hot/agg.  4  3  1 1  
5c. Avst.lek, nyfikenhet 2  1 1  2
5d. Avst.lek, leklust 5 1 1  3
5e. Avst.lek, samarbete 3  1 1  3  
6a. Överraskn., rädsla 2  3 1  2
6b. Överraskn., hot/agg. 2  3 2  3  
6c. Överraskn., nyfikenhet  5 2  3  3
6d. Överraskn., kvarstående rädsla  1  3 1  2
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1  2  2 2
8a. Spöken, hot/agg.  4 2 4 2
8b. Spöken, kontroll  3 2 4  3
8c. Spöken, rädsla  2  1 2 2
8d. Spöken, nyfikenhet 5 4 3 4
8e. Spöken, kontakt 4  4 4  2  
9a. Lek 2, leklust 4 2 3  4
9b. Lek 2, gripande 4  1  3 3
10. Skott,  1  2

 
2

 1

MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
 
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.

Leker själv - men kommer efter uppmaning.

Leker själv - men kommer tillbaka.
Vizzla
Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
 Volly
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan, men uppmaning av TL. Vizzla
Som ovan
Volly
Som ovan

Som ovan
 
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3
Griper ej/nosar på föremålet.
 
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
 Volly
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
 
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
 Vizzla
Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
 
Som ovan

Som ovan

Som ovan

 
Som ovan
Vizzla, Volly
 
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.

 
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Vizzla
Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
 Volly
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
 
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
 
Som ovan

 
Som ovan
 Vizzla
Som ovan
Volly
Som ovan
 
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
 
Håller, men drar inte emot.
 
Växlar mellan att hålla och dra emot.

Drar emot till testledaren släpper.
 Vizzla, Volly
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. ,


Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
Som ovan
 
Som ovan
 
Som ovan
Vizzla
 
Som ovan
Volly
Som ovan
 
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
 
Startar med hög fart - målinriktad.
Vizzla, Volly
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.

Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Vizzla
Griper direkt, släpper.
 
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
Volly
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
 
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
 
Jobbar i 30 sek.
 Volly
Jobbar i 60 sek.
Vizzla
 
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren.

Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera.
Social osäkerhet i alla situationer.
Volly
Social osäkerhet i flera situationer.

 
Socialt säker i de flesta situationer.
Vizzla
Socialt säker i alla situationer.
 
Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 

Överdrivet nyfiken, påträngande.
 
Neutral, låter sej klappas.
Vizzla
Besvarar när figurant bjuder.
 Volly
Normalt nyfiken när anledning finns.

Socialt samspel Koeff. 8
Svarar ej på lekinviter.
 Volly
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
 
Svarar snabbt, svår att bryta.
Vizzla
Svarar på lek & lekinviter.
 
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.

Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
 
Löser uppgifter i de flesta situationer.*
Volly
 
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Vizzla
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.

Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.

Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Volly

Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
 Vizzla
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )

Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Vizzla Volly
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.

Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Volly
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
,
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Vizzla
Avreagerar snabbt i alla situationer.

Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
 Volly
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
 
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
 Vizzla
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
 
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Vizzla, Volly
 
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
 
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.

Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
 
Visar liten aggression.
 Volly
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
 Vizzla
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
 
Går fram med hjälp.
Volly
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
 Vizzla
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.

Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott
Volly.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
 Vizzla
 Inponer-/       hotbeteenden
Strl i kropp,morr riktat mot TL bitintension
Stel i kropp,morr riktat mot TL
Stel kropp under hela hanteringen
Stelnar till under kort stund. Slappnar av
Inga imponer
beteenden

Vizzla, Volly