G- kullen

Kullinformation 
Födda: 1998-07-24 Efter: Gisexp Empemyr
Antal: 5+3 Undan: Newstory Drama

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad   Testiklar      MH Korning Bruks   Lydnad  Utställn. Tjh. Övrigt
Gigant Ua Ua Ua Gk  Korad Ekl sph Kl II 1 jkl    
Guinezz     Ua Ua Ua Gk  Korad Ekl sph Lp I Cert   Död -01
Galej Ua Ua Ua Gk  Korad       Bev. HV  
Gorm Ua Lbp Krypt Gk    Gk mentaltest Eklsph hklsök        
Guzz Ua Ua Ua Gk  Korad   Kl I 1 ökl    
Gazoline   Ua Ua   Gk  Korad Ekl sph Kl II Ck bkl        Bev. HV  
Gizell       Ua Ua   Gk  Korad SBCH Lp I II III      
Gnizta       Ua Ua   Gk  Korad Lkl sph Kl III 1 jkl   Exp Finland

 

 
Stamtavla
Korad
Gisexp Empemyr (t)
Sbch Tjh Korad
Gisexp Expert (t)

Akka vonder Moosfluh (t)
Such Korad
Desibelle (t)
Slch
Giselle (t)

Wirwelwinds Qhaloz (t)
Nuch Korad
Montheas Boutic (t)
Such Tjh Korad
Newstory Drama (t)
Korad
Fon de Clair Remi (t)

Faraon des Gamins de Paris (t)
Korad
Tokajer Whera Grimmbus (t)
Korad
Newstory Baccardi (t)
Such Sbch Slch Tjh Korad
Renängen Magnum-Bonum (t)
Lp Korad
Gisexp Cassandra (t)

 

Korning
  Gigant Guinezz Galej Gorm Guzz Gazoline Gizell Gnizta
Tillgänglighet 3 3 3 3 3 3 3 3
Kamplust, jakt 3 3 3 3 -1 2 1 -1
Kamplust, social 1 -2 1 1 1 -2 1 3
Temperament 3 2 3 3 2 3 3 3
Skärpa 3 -1 1 1 1 1 1 3
Försvarslust 3 -2 1 -2 1 1 1 1
Nervkonstitution 1 1 1 1 1 2 1 2
Hårdhet 3 3 3 3 3 3 3 3
Dådkraft -1 1 2 -1 1 2 2 2
Skottfasthet Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast Skottfast
Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd
  186 129 190 151 140 199 174 215

 

MH
  Gigant Guinezz Galej Gorm Guzz Gazoline Gizell Gnizta
1a. Kontakt, hälsning 4 4 4 4 4 4 4 4
1b. Kontakt, samarbete 3 3 3 4 3 3 4 4
1c. Kontakt, hantering 4 4 3 4 4 3 4 4
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4 4 5 4 4
2b. Lek 1, gripande 4 3 2 4 3 4 4 4
2c. Lek 1, dragkamp 4 4 2 5 3 4 4 4
3a. Jakt, förföljande 4 4 3 4 1 4 4 4
3b. Jakt, gripande 4 5 2 5 1 4 4 5
4. Aktivitet, 3 3 4 3 4 3 3 2
5a. Avst.lek, intresse 2 3 2 3 2 5 3 3
5b. Avst.lek, hot/agg. 1 1 1 1 1 1 1 4
5c. Avst.lek, nyfikenhet 5 5 2 3 4 5 5 4
5d. Avst.lek, leklust 4 4 3 5 4 5 5 5
5e. Avst.lek, samarbete 3 3 3 5 3 3 4 3
6a. Överraskn., rädsla 1 3 1 1 3 1 4 3
6b. Överraskn., hot/agg. 4 2 4 4 3 4 3 3
6c. Överraskn., nyfikenhet 4 3 3 5 5 5 3 3
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 3 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 3 1 2 2 2 3 4
7a. Ljudkänsl., rädsla 1 3 1 1 1 1 1 1
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 4 3 5 5 2 2 5 5
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 2 1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 3 1 1 2 2 3 1
8a. Spöken, hot/agg. 4 2 4 3 3 4 3 3
8b. Spöken, kontroll 4 4 4 5 4 4 5 4
8c. Spöken, rädsla 5 1 5 1 5 5 1 5
8d. Spöken, nyfikenhet 1 3 5 5 5 5 5 5
8e. Spöken, kontakt 4 4 3 4 4 4 4 5
9a. Lek 2, leklust 4 4 3 4 3 4 4 4
9b. Lek 2, gripande 4 3 1 4 3 4 4 4
10. Skott, 1 1 1 1 2 1 1 1