N- kullen

Kullinformation 
Födda: 2006-04-10 Efter: Kogaråsens Kastor
Antal: 6+3 Undan: Newstory Kiwi

 

Kullstatistik
Hund Hd Ad Testiklar MH Korning Bruks Lydnad Rallylyd. Utställn. Tjh. Agility Övrigt
Neon A Ua Ua Mh  Korad             Avel
Nero A Ua Ua Mh  Korad              Död-2014
Nestor A Ua Ua Mh  Korad   Kl I          Död-2014
Newton A Ua Ua Mh  Korad Hkl sph, Hkl sök Kl III         Avel, Pannus 2014
Nio A Ua Ua Mh  Korad Lkl sph           Avel, Hypotyreos-
2014
Norton A Ua Ua Mh  Korad              Död- 2014
Nezzie A Ua   Mh  Korad Ekl sph, Ekl sök Elit         Avel
Nikita A Ua   Mh  Korad Lkl sök  Kl II       Ag III  SE AG (HOPP) CH
Ninja A Ua   Mh  Korad HK1. FI BCH FI LCH RL.Champion ResCacib   Ag III Avel, BH, Exp

 

 
Stamtavla
Korad SUCH SBCH
Kogaråsen's Kastor
Korad SBCH
Newstory Dart
Korad
Fon de Clair Rémi
Korad Lp1
Newstory Bacardi
Lp1 Lp2 SUCH Korad SBCH
Kogaråsen's Flitiga-Flisa
Korad SUCH
Occra Brambax
Tjh Korad Lp1 SUCH LP2
Västra Solsidan's Axana
Korad
Newstory Kiwi
Korad
Falkvindens Urgosh

Urosh van Joefarm
Korad
Logan du Domaine du Tuquet
Korad Such
Newstory Chevelle
Korad Tjh SUCH SBCH SLCH
Renängen Magnum-Bonum
Korad Lp
Gisexp Cassandra

 

MH
  Neon Nero Nestor Newton Nio Norton Nezzie Nikita Ninja
1a. Kontakt, hälsning 4 4 4 3 4 3 4 4 3
1b. Kontakt, samarbete 3 3 3 3 3 3 4 2 3
1c. Kontakt, hantering 4 3 4 3 4 3 4 3 3
2a. Lek 1, leklust 4 4 4 4 5 4 4 4 4
2b. Lek 1, gripande 3 3 3 3 3 4 3 4 3
2c. Lek 1, dragkamp 3 5 4 5 5 3 4 3 4
3a. Jakt, förföljande 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3b. Jakt, gripande 5 5 3 5 5 3 4 4 4
4. Aktivitet, 3 2 2 2 3 4 2 4 2
5a. Avst.lek, intresse 4 4 3 3 3 3 4 3 3
5b. Avst.lek, hot/agg. 3 1 1 1 1 1 2 1 1
5c. Avst.lek, nyfikenhet 3 5 5 3 5 5 3 5 5
5d. Avst.lek, leklust 5 5 4 5 5 2 4 4 5
5e. Avst.lek, samarbete 4 4 2 5 5 2 2 4 3
6a. Överraskn., rädsla 3 1 3 1 2 2 3 3 1
6b. Överraskn., hot/agg. 3 4 2 1 3 1 3 1 1
6c. Överraskn., nyfikenhet 4 5 3 5 4 2 3 5 5
6d. Överraskn., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6e. Överraskn., kvarstående intresse 1 1 1 3 1 1 1 1 1
7a. Ljudkänsl., rädsla 3 1 3 2 1 3 3 1 3
7b. Ljudkänsl., nyfikenhet 3 5 5 5 5 5 5 5 4
7c. Ljudkänsl., kvarstående rädsla 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7d. Ljudkänsl., kvarstående intresse 1 2 1 3 1 1 2 4 2
8a. Spöken, hot/agg. 3 1 3 2 3 2 3 3 1
8b. Spöken, kontroll 5 3 5 4 5 4 5 5 4
8c. Spöken, rädsla 3 2 1 2 1 2 2 1 1
8d. Spöken, nyfikenhet 3 1 5 4 5 4 5 5 5
8e. Spöken, kontakt 4 3 4 3 4 3 4 4 4
9a. Lek 2, leklust 4 3 4 4 5 4 4 3 4
9b. Lek 2, gripande 3 2 3 3 3 3 3 3 3
10. Skott, 1 1 1 1 1 1 1 3 1

 MT

 
1
2
3
4
5
Samarbete Föremål/förare Koeff. 2
Leker ej/leker själv/kommer ej.
Nestor
Leker själv/kommer efter lång tidsfördröjning/upprepade uppmaningar från föraren.
Leker själv - men kommer efter uppmaning. 

Leker själv - men kommer tillbaka.
Neon, Norton, Nero, Nezzie, Ninja,Nikita

Kommer snabbt tillbaka för fortsatt lek/kamp.
Nio,
Samarbete Föremål/testledare Koeff. 4
Som ovan
Nestor
Som ovan, men uppmaning av TL.


Som ovan
Neon, Norton, Newton, Nezzie, Ninja 
Som ovan
Nero

Som ovan
Nio,Nikita
Gripa Ta tag 5 meter Koeff. 3

Griper ej/nosar på föremålet.
Norton
Griper försiktigt eller nyper.
Griper direkt men ej med hela munnen, alt. griper direkt och tappar.
Neon, Nestor, Ninja,Nikita.
Griper med hela munnen, någon tidsfördröjning.
Nero, Nezzie
Griper direkt med hela munnen, hög fart och intensitet.
Nio, Newton,

Gripa Ta tag 40 meter Koeff. 3
Som ovan
Norton, Ninja,

Som ovan
Nestor
Som ovan
Neon, Nero, Nezzie,Nikita,

Som ovan
Nio
Som ovan
Newton
Gripa Hålla i 5 meter Koeff. 3
Griper ej
Löst bett, tappar taget vid upprepade tillfällen.
Norton, Nestor, Ninja,Nikita
Tuggar eller byter tag upprepade gånger.
Neon, Nero, Nezzie,

Tuggar, byter tag vid något tillfälle.
Newton,
Fast bett, håller i samtliga moment, alt. växlar till bättre bett 1 gång som bibehålls.
Nio,
Gripa Hålla i 40 meter Koeff. 4
Som ovan
Ninja,
Som ovan
Norton, Nestor,Nikita
Som ovan
Nio, Neon, Nero, Nezzie
Som ovan
Som ovan
Newton,
Gripa Slita dra 5 meter Koeff. 2
Håller ej, alt. kliver ur under passivitet och återgår ej i aktivitet inom tidsramen.
Neon, Norton, Nestor, Ninja,Nikita
Håller, men drar inte emot.
Newton
Växlar mellan att hålla och dra emot.
Nero, Nezzie,

Drar emot till testledaren släpper.
Nio
Rycker, drar emot - även under den passiva delen - till testledaren släpper, alt. intensivt ruskande. 
Gripa Slita dra 40 meter Koeff. 2
 
 
 
Som ovan
Neon, Norton, Newton
Nestor, Ninja,Nikita
Som ovan
Nezzie

Som ovan
Nero
Som ovan
Som ovan
Nio
Förföljande Koeff. 2
Startar inte eller går inte in i banan.
Startar men avbryter.
Startar med hög fart, springer förbi bytet. Kan vända.
Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka efter hand, fullföljer.
Newton

Startar med hög fart - målinriktad.
Nio, Neon, Norton
Nestor, Nero,
Nezzie, Ninja,Nikita
Förföljande Gripande Koeff. 3
Nonchalerar föremålet, alt. springer inte fram.
Griper inte, nosar på föremålet.
Norton
Griper tveksamt eller med tidsfördröjning.
Ninja,Nikita,

Griper direkt, släpper.
Nestor, Nezzie,
Griper direkt, behåller föremålet i minst 3 sekunder.
Nio, Neon, Newton, Nero
Uthållighet Koeff. 6
Framme, direkt tillbaka alt. går inte fram.
Nero
Framme, jobbar mindre än 30 sekunder.
Norton, Nestor, Nezzie, Ninja
Jobbar i 30 sek.
Nio, Neon, Newton,
Jobbar i 60 sek.
Nikita
Jobbar i 90 sek. hämtas av föraren. 
Social självsäkerhet Koeff. 10
Ängslig, osäker - går ej att hantera. 
Social osäkerhet i alla situationer.
Social osäkerhet i flera situationer.
Nikita
Socialt säker i de flesta situationer.
Neon, Norton, Newton, Nezzie, Ninja
Socialt säker i alla situationer.
Nio, Nestor, Nero,

Social nyfikenhet Koeff. 8
Undviker, skygg 
Överdrivet nyfiken, påträngande.
Nio
Neutral, låter sej klappas.
Newton,Nikita
Besvarar när figurant bjuder.
Neon, Norton, Nero,
Nezzie, Ninja
Normalt nyfiken när anledning finns.
Nestor
Socialt samspel Koeff. 8
 
Svarar ej på lekinviter.
Nio, Norton, Newton,
Nestor, Nero, Ninja
,
Svarar svagt på lek & lekinviter - kan avbryta.
Nikita
Svarar snabbt, svår att bryta.
Svarar på lek & lekinviter.
Neon, Nezzie
Inbjuder och spelar med på lek & lekinviter.
Handlingsförmåga Koeff. 10
Försöker inte lösa problemen.
Försöker endast kortvarigt eller med lite aktivitet lösa uppgifter i de flesta situationer.
Norton, Ninja,

Löser uppgifter i de flesta situationer.
Nio, Newton, Nestor, Nero,Nikita
Är aktiv för att lösa uppgifter i de flesta situationer.
Neon
Är aktiv för att lösa uppgifter i samtliga situationer.
Nezzie
Anpassningsförmåga Koeff. 10
Anpassar med låg intensitet i samtliga testsituationer.
Anpassar med hög intensitet i samtliga testsituationer
Anpassar intensitet - men med tidsfördröjning.
Newton, Nero, Ninja,
Anpassar intensiteten i de flesta testsituationer.
Nio, Norton, Nestor
Anpassar intensiteten i samtliga testsituationer.
Neon, Nezzie,Nikita,
Koncentration Koeff. 10
Låg grad av koncentration i de flesta situationer ( kan utföra ovidkommande handlingar )
Koncentrerad i viss omfattning, men med längre avbrott i flera situationer
( kan utföra ovidkommande handling )
Oftast koncentrerad, men med kortare avbrott i flera situationer, eller längre avbrott i enstaka situationer ( 1-2 )
Norton, Newton,Nikita
Koncentrerad, men med kortare avbrott i enstaka situationer
( 1-2 )
Nio, Neon, Nestor,
Nero, Nezzie, Ninja
Obruten koncentration från tagen retning till avreaktion i samtliga moment.
Avreaktion Koeff. 10
Kan ej avreagera, alt. tar mycket lång tid för avreaktion, bygger på sej.
Tar lång tid för avreaktion i flera situationer.
Avreagerar med någon tidsfördröjning i flera situationer - alt. lång tid i en enstaka situation.
Nio, Norton, Nezzie
Avreagerar med någon tidsfördröjning i enstaka situationer.
Neon, Newton, Nestor, Ninja
Avreagerar snabbt i alla situationer.
Nero,Nikita
Minnesbilder Koeff. 5
Störs av minnesbilder, många undvikande beteenden.
Kommer väl ihåg, ofta undvikande beteenden 
Visar minnesbilder, med enstaka undvikande beteenden.
Nio, Neon, Norton
Visar flera minnesbilder utan undvikande beteenden.
Newton, Nestor
Visar enstaka minnesbilder utan undvikande beteenden.
Nero, Nezzie, Ninja,Nikita
Rädsla Koeff. 4
Flyr i de flesta testsituationer alt. blir passiv.
Pendlar mellan enstaka flyktstarter och kontroll.
Ninja
Står emot, pendlar, intensitetssänkning, undanmanöver.
Nio, Neon, Norton, Newton
Står emot, undanmanöver, någon intensitetssänkning.
Nestor, Nero, Nezzie,Nikita
Står emot i alla testsituationer, visar ingen rädsla.
Aggressivitet Koeff. 3
Visar kvarstående aggression.
Visar stor aggression.
Visar ingen aggression/visar kortvariga aggressionsyttringar.
Nero, Ninja
Visar liten aggression.
Nio, Norton, Newton, Nestor,Nikita
Visar måttlig aggression i form av kroppsspråk, väl anpassad till hotet.
Neon, Nezzie
Nyfikenhet Koeff. 8
Går inte fram.
Lång tid med hjälp för att gå fram.
Ninja
Går fram med hjälp.
Norton
Går fram utan hjälp i de flesta situationer men med tidsfördröjning.
Nio, Neon, Newton, Nezzie,Nikita
Snabbt fram utan hjälp i samtliga situationer.
Nestor, Nero
Skott
Avviker från platsen.
Undvikande reaktioner alt. låsningar, kvar på platsen.
Aktivitetshöjande reaktioner. Kvar på platsen, ingen ängslan.
Kontroll vid flera skott.
Ingen reaktion, kontroll första skottet.
Nio, Neon,Newton. Norton, Nero, Nestor, Ninja Nezzie,Nikita