Kenneln

Presentation av kenneln Kennel Newstory registrerades hos SKK 1991 av Lena Ferm. Tio år senare, under år 2001 blev Tiina Nyberg delägare i kenneln.
Efter flera aktiva år med flera kullar, lämnade Tiina kenneln för att ägna mer tid åt arbete, familjen och egna hundar.
Ny delägare i kenneln 2008 blev Linda Körlén och vi fick därmed en filial i Norrland under några år. Nu mera bor Linda i Bergshamra/ Norrtälje. Kennel Newstory har tilldelats SKK's Bruksuppfödarpris femgånger. Dessutom har fyra av våra avelstikar tilldelats SKK's Bruksavelspris för sina avkommors prestationer. Vår uppfödning har även tilldelats SBK's avelskorningsdiplom för uppfödare nio gånger och för avelstikar 12 gånger.
Vårt huvudintresse ligger först och främst i att arbeta med hund, och under årens lopp har vi förstått vikten av att hundmaterialet är av god mental kvalitet så att inte merparten av arbetet vi lägger ned på våra hundar ska behöva ägnas åt problemlösning, socialträning, miljöträning, mm, utan hellre åt bruks och lydnadsträning.
I vår avelsplanering har mh-resultat och korningsresultat kopplat till prestationsresultat och sundhet en avgörande betydelse. Som du säkert förstått är vår inriktning inte i första hand en vinnande exteriör utan först och främst friska, sunt byggda hundar med bra bruksanlag och en mentalitet anpassad till vårt samhälle.
Flera av hundarna i kullarna har visat att de kräver en god flockledare och flera av dem som mentaltestats har fått omdömet måttligt hård, dvs +3 på hårdhet. Detta är enligt vår mening idealiskt för en brukshund under förutsättning att ägaren är medveten om det redan från valpstadiet.
Varje år anordnar vi träningsläger för kennelns hundar, samt valpträffar och mentalbeskrivningar. Alla hundar i uppfödningen, utom tre är mh/muh-beskrivna. De som inte hann med att bli beskrivna är senare korade. Alla hundar hd & ed-röntgas mellan 12-18 mån. ålder.
Om du verkligen har ett stort intresse för att arbeta med hunden, lägga ned den tid som behövs och skaffa dig nödvändiga kunskaper har du goda förutsättningar att lyckas, men om du inte har det intresset kan det hända att hunden blir för krävande och tuff för dig